office@bfg.in.ua
+38 067 101-09-52


 Дані умови визначають загальні  правила та правила використання Веб-сайту Bi Ef Gi.

Зайшовши на даний веб-сайт, ми припускаємо, що ви повністю приймаєте  його умови.

Не продовжуйте використовувати веб-сайт Bi Ef Gi, якщо ви не приймаєте всі умови, зазначені на даній сторінці.

Наступна термінологія стосується Загальних положень та умов, Політики конфіденційності та будь-яка або всі Угоди: «Клієнт», «Ви» та «Ваш» стосуються вас, особи, яка отримує доступ до цього веб-сайту та приймає умови Компанії.

«Компанія», «Ми самі», «Ми», «Наші» та «Ми», стосуються нашої Компанії.

 «Сторона», «Сторони» або «Ми» стосуються як Клієнта, так і нас самих, або Клієнта, або нас самих.

Будь-яке використання вищезазначеної термінології чи інших слів в однині, множині, написання великих літер та / або він / вона або вони приймаються як взаємозамінні і, отже, як посилання на це саме.

Сookie

Використовуючи веб-сайт Bi Ef Gi, ви погоджуєтесь на використання файлів cookie відповідно до політики конфіденційності Bi Ef Gi. Більшість сучасних інтерактивних веб-сайтів використовують файли cookie, щоб ми могли отримувати дані користувача про кожне відвідування. Файли cookie використовуються в деяких областях нашого веб-сайту, щоб забезпечити функціональність цієї області та зручність використання для тих, хто відвідує. Деякі з наших афілійованих / рекламних партнерів також можуть використовувати файли cookie.


Ліцензія

Якщо не вказано інше, Bi Ef Gi та / або його ліцензіати володіють правами інтелектуальної власності на всі матеріали та контент на Bi Ef Gi. Всі права інтелектуальної власності захищені. Ви можете переглядати та / або друкувати сторінки з https: // bfg.in.ua / для власного користування з урахуванням обмежень, встановлених у цих умовах. Ви не повинні:

 •  Публікувати матеріали з https:// bfg.in.ua /
 • Продавати, здавати в оренду або субліцензійний матеріал з https: // bfg.in.ua /
 • Відтворювати, дублювати або копіювати матеріали з https: // bfg.in.ua /
 • Перерозподіліть вміст з Bi Ef Gi (якщо вміст спеціально не призначений для перерозподілу).

Наступні організації можуть посилатися на наш веб-сайт без попереднього письмового дозволу:

 •  Державні установи;
 • Пошукові системи;
 • Новинні організації;
 • Інтернет-розповсюджувачі каталогів, коли вони вносять нас до каталогу, можуть посилатися на наш веб-сайт так само, як гіперпосилання на веб-сайти інших перелічених підприємств;
 • Акредитований бізнес у всій системі, за винятком залучення некомерційних організацій, благодійних торгових центрів та благодійних груп зі збору коштів, які можуть не мати гіперпосилання на наш веб-сайт.                             

  Дані організації можуть посилатися на нашу домашню сторінку, публікації чи іншу інформацію про веб-сайт, якщо посилання:

 (а) жодним чином не вводить в оману;

 (b) не  передбачає помилкове спонсорство, схвалення чи схвалення сторони, що пов'язана з її продуктами чи послугами;

 і (c) вписується в контекст веб-сайту, що посилається.

Ми можемо розглядати та затверджувати на власний розсуд інші запити на посилання від таких типів організацій:

 •  загальновідомі споживчі та / або ділові джерела інформації, такі як Торгово-промислова палата
 • Держспоживслужба,
 • асоціації або інші групи, що представляють благодійні організації, включаючи сайти, що займаються благодійністю,
 • розповсюджувачі онлайн-каталогів;
 •  Інтернет-портали; бухгалтерські, юридичні та консалтингові фірми, основними клієнтами яких є бізнес; і
 •  навчальні заклади та торгові асоціації.

Ми схвалимо запити на посилання від цих організацій, якщо встановимо, що:

 (а) посилання не буде негативно відображатися на нас або нашому акредитованому бізнесі (наприклад, торгові асоціації чи інші організації, що представляють сутнісно підозрілі види бізнесу, такі як можливості роботи вдома, не мають права зв'язуватися);

 (b) організація не має незадовільних даних про нас;

 (с) вигода для нас від видимості, пов'язаної з гіперпосиланням, перевищує  відсутність; і

 (d) якщо посилання є в контексті загальної інформації про ресурси або іншим  чином відповідає редакційному змісту бюлетеня або подібного продукту, що  продовжує місію організації.

Перелічені нижче організації можуть посилатися на нашу домашню сторінку, публікації чи іншу інформацію про веб-сайт, якщо посилання:

 (а) жодним чином не вводить в оману;

 (b) не помилково передбачає спонсорство, схвалення чи схвалення сторони, що  зв’язує, та її продуктів чи послуг; і

 (c) вписується в контекст веб-сайту, що посилається.


Якщо ви є однією з організацій, перелічених у пункті 2 вище, і хочете зробити посилання на наш веб-сайт, ви повинні повідомити нас, надіславши електронне повідомлення на підтримку info@bfg.in.ua


Введіть своє ім’я, назву вашої організації, контактну інформацію (наприклад, номер телефону та / або адресу електронної пошти), а також URL-адресу вашого веб-сайту, список будь-яких URL-адрес, з яких ви збираєтеся зробити посилання на наш веб-сайт, і список URL-адрес на нашому сайті, на які ви хочете зробити посилання.

Зачекайте 2-3 тижні на отримання відповіді. Затверджені організації можуть робити гіперпосили на наш веб-сайт таким чином:

 •  Використовуючи наше корпоративне найменування; або
 • За допомогою єдиного локатора ресурсів (веб-адреси), до якого підв'язано; або
 •  Використовуючи будь-який інший опис нашого веб-сайту або матеріалів, на які посилається, що має сенс у контексті та форматі вмісту на сайті сторони, що посилається.  Жодне використання логотипу Bi Ef Gi або інших ілюстрацій не дозволяється для посилань, якщо немає ліцензійної угоди на торговельну марку.  Без попереднього дозволу та письмового дозволу ви не можете створювати рамки навколо наших веб-сторінок або використовувати інші методи, які будь-яким чином змінюють візуальну презентацію або зовнішній вигляд нашого веб-сайту.

Iframes

Без попереднього письмового дозволу ви не можете створювати рамки навколо наших веб-сторінок або використовувати інші методи, які будь-яким чином змінюють візуальну презентацію або вигляд нашого веб-сайту.

Захист прав

Ми залишаємо за собою право в будь-який час і на власний розсуд вимагати видалення всіх посилань або будь-якого конкретного посилання на наш веб-сайт. Ви погоджуєтесь негайно видалити всі посилання на наш веб-сайт за таким запитом. Ми також залишаємо за собою право в будь-який час вносити зміни до цих положень та положень та політики конфіденційності. Продовжуючи посилання на наш веб-сайт, ви погоджуєтесь дотримуватися цих умов та відповідних посилань на них.

Видалення посилань з нашого веб-сайту

Якщо ви знайдете будь-яке посилання на нашому веб-сайті з будь-якої причини неприйнятним, ви можете зв’язатися з нами щодо даного питання. Ми розглянемо запити на видалення посилань, але не будемо зобов’язані це робити або відповідати безпосередньо вам.

Хоча ми намагаємось забезпечити правильність інформації на даному веб-сайті, але ми не гарантуємо її повноту або точність; ми також не беремо на себе зобов'язання забезпечити доступність веб-сайту або постійне оновлення матеріалів на веб-сайті.

Зміни до даної Політики конфіденційності

Ми можемо час від часу оновлювати нашу Політику конфіденційності.

Компанія Bi Ef Ji  залишає за собою право змінювати будь-які умови даної Політики в будь-який час без попереднього повідомлення та попередньої згоди. Усі зміни до даної Політики будуть загальнодоступними так само, як і сама Політика. У разі внесення змін до даної Політики ви автоматично погоджуєтесь з ними. У разі незгоди зі змінами даної Політики, Ви не маєте права користуватися Веб-сайтом. У разі виникнення будь-яких питань щодо інформаційного змісту даної Політики та / або її змін, Ви можете вимагати пояснень.

Вам рекомендується періодично переглядати дану  Політику конфіденційності щодо будь-яких змін. Зміни до даної Політики конфіденційності набувають чинності з моменту розміщення на даній сторінці.

Контактна інформація

Якщо у вас виникли запитання щодо вказаних умов використання, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою: info@bfg.in.ua


These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of
Bi Ef Gi  Website.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions in full.

Do not continue to use Bi Ef Gi website if you do not accept all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Policy  

and any or all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person accessing this website  and accepting the Company’s terms and conditions.

“The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company.

 “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves, or either the Client or ourselves.  

Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By using Bi Ef Gi website you consent to the use of cookies in accordance with Bi Ef Gi privacy policy. Most of the modern day interactive web sites use cookies to enable us to retrieve user details for each visit. Cookies are used in some areas of our site to enable the functionality of this area and ease of use for those people visiting. Some of our  affiliate / advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, Bi Ef Gi and/or it’s licensors own the intellectual property rights for all material and content on Bi Ef Gi. All intellectual property rights are reserved. You may view and/or print pages from https://bfg.in.ua/ for your own personal use subject to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 •  Republish material from https://paytomat.com/
 • Sell, rent or sub-license material from https:// bfg.in.ua /
 • Reproduce, duplicate or copy material from https:// bfg.in.ua /
 • Redistribute content from Bi Ef Gi  (unless content is specifically made for redistribution).
 • The following organizations may link to our Web site without prior written approval:
 • Government agencies;
 • Search engines;
 •  News organizations;
 • Online directory distributors when they list us in the directory may link to our Web site in the same manner as they hyperlink to the Web sites of other listed businesses; and
 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.


These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site information so long as the link:

 (a) is not in any way misleading;

 (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services;  and

(c) fits within the context of the linking party's site.

     

We may consider and approve in our sole discretion other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources such as Chambers of Commerce, American
 • Automobile Association, AARP and Consumers Union; · dot.com community sites; · associations or other groups representing charities, including charity giving sites, · online directory distributors; · internet portals;
 • accounting, law and consulting firms whose primary clients are businesses; and
 • educational institutions and trade associations.


We will approve link requests from these organizations if we determine that:

 (a) the link would not reflect unfavourably on us or our accredited businesses (for example, trade associations or other organizations representing inherently suspect types of business, such as work-at-home opportunities, shall not be allowed to link);

 (b)the organization does not have an unsatisfactory record with us;\

 (с)the benefit to us from the visibility associated with the hyperlink outweighs the absence of ; and   

  (d) where the link is in the context of general resource information or is otherwise consistent with editorial content in a newsletter or similar product furthering the mission of the organization.


These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site information so long as the link:

 (a) is not in any way misleading;

 (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and

 (c) fits within the context of the linking party's site.


If you are among the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must notify us by sending an e-mail to info@bfg.in.ua


Please include your name, your organization name, contact information (such as a phone number and/or e-mail address) as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Web site, and a list of the URL(s) on our site to which you would like to link. Allow 2-3 weeks for a response.


Approved organizations may hyperlink to our Web site as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator (Web address) being linked to;
 • or By use of any other description of our Web site or material being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party's site.


No use of Bi Ef Gi logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

Iframes

Without prior approval and express written permission, you may not create frames around our Web pages or use other techniques that alter in any way the visual presentation or appearance of our Web site.

Reservation of Rights

We reserve the right at any time and in its sole discretion to request that you remove all links or any particular link to our Web site. You agree to immediately remove all links to our Web site upon such request. We also reserve the right to amend these terms and conditions and its linking policy at any time. By continuing to link to our Web site, you agree to be bound to and abide by these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Web site or any linked web site objectionable for any reason, you may contact us about this. We will consider requests to remove links but will have no obligation to do so or to respond directly to you.

Whilst we endeavour to ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we commit to ensuring that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time.  

The Company of Bi Ef Ji  reserves the right to change any terms of this Policy at any time without prior notice and prior consent. All changes to this Policy will be publicly available in the same manner as this Policy. In case of making changes to this Policy, you automatically agree with them. In case of disagree with changes to this Policy, you has no right to use the Website. In case of any questions about informational content of this Policy and / or changes to it, you may request for explanation.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

 Contact Information

If you have any questions about this terms and conditions, please contact us by email: info@bfg.in.ua


Адреса
 • м. Київ, вул. Бориса Грінчека 1
 • office@bfg.in.ua
 • +38 067 101-09-52
Слідуй за нами